اختلاف طبقاتی
ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ تیر ۱۳۸٢  
موضوعی که در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بسیار دیده میشه و در اینجا کمتر شاهد اون هستیم اختلاف طبقاتیه.
سطح درآمد بالا، رفاه شهروندان ولنگونگی رو فراهم کرده.
کارهای سخت در اینجا دارای دست مزد بالاییه و کار گران هم از رفاه بر خوردارند. البته کار سخت به خاطر وجود تکنولوژی به آن معنی که ما میشناسیم نیست.

به عکس زیر توجه کنید

این کار جزء مشاغل سخت محسوب میشه


یک کارگر چمن زن سالیانه ۵۰۰۰۰ دلار درآمد داره در حالیکه در آمد سالیانه ی نخست وزیر استرالیا ۷۰۰۰۰ دلار است!
و این درآمدهای بالا موجب رضایت همگانی شده. حالا درک شادی و سرحالی آدمهای دور و برم برام آسونتره، واینکه چرا همه آرامش دارند و بدون نگرانی از مسائل جانبی همیشه در حال سازندگی هستند.ارقام زیر که درآمد سالیانه ی بعضی مشاغل در استرالیاست رو با نمونه های مشابه در یک کشور در حال توسعه مقایسه کنید.

نخست وزیر استرالیا ۷۰۰۰۰
گاورنر(نماینده ی ملکه) ۹۰۰۰۰
نقاش ساختمانی ۱۰۰۰۰۰
رئیس دانشگاه ۲۰۰۰۰۰
تعمیرکار اتومبیل ۴۰۰۰۰۰