عاشورا در سیدنی
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۳  
امروز ما برای شرکت در مراسم عاشورا به مرکز امام حسین در سیدنی رفتیم. تعداد زیاد عزاداران ایرانی و غیر ایرانی با لباس های مشکی یاد عزاداری های ایران را در ذهنمان زنده کردند.حاج آقا لقایی با تسلط کامل بر سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی و افراد دیگری به زبان هندی و ترکی به روضه خوانی پرداختند و حاضران با جگرهای سوخته در ماتم مولای خویش گریستند.در این گوشه ی دنیا در میان این همه ظواهر فریبنده و بی قیدی های از حد گذشته دیدن اشک عاشقان خاندان پیامبر و بندگان مخلص خداوند صفایی بر روح خسته مان بود.

 نه آن که خیال کنید مسلمان با حفظ شعاعر اسلامی در این دیار کم است چه وجود تعداد زیاد مسلمانان  مخصوصا خانمهای محجبه همیشه باعث افتخار و شادی من بوده است. اما دیدن شعیان در چنین مکانی صفای دیگری دارد. به نظر شما هیچ فرقی نیست میان آنان که به خاندان پیامبر عشق می ورزند و قیام امام حسین علیه السلام را ارج می نهند و در سوگ او و یارانش اشک میریزند و آنان که عاشورا را روز پیروزی بنی امیه بر خارجیان و به هر بهانه روز شادی میدانند؟


کلمات کلیدی: مذهبی ،خاطرات استرالیا