مدتی دور از اين دنيا
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٥  

در پی حوادث غیر مترقبه ی آن دنیایی، شاید تا مدتی نتوانم به این دنیا سر بزنم. بعد از تلاش بی ثمر برای افزایش ساعات شبانه روز، تنها وقتی را که می توانم صرفه جویی کنم همین زمان ناچیزی است که برای وب و تعقیباتش هزینه می کنم. برای ننوشتن که مشکلی نیست، ولی از بابت نیامدن و نخواندن شرمنده.

روز و روزگار خوش


کلمات کلیدی: