معنی زندگی و راه هاي مختلف بر خورد با آن
ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥  

 

افراد مختلفي که در جريان پازل زندگي قرار مي گيرند سعي در حل آن از راه هاي مختلفي دارند. براي بيشتر مردم معني زندگي محدود به برآورده شدن آرزو هايشان از قبيل ازدواج، تحصيلات موفقيت هاي اجتماعي و ثروت و داريي مي باشد. معمولا سه راه مختلف براي مساله ي مطرح شده وجود دارد.

   ۱.  جذب شدن در ارزش هاي ظاهري و اعتباري.

شايد عمده ي مردم در اين زمره قرار مي گيرند تنها آرزوي آن ها موفقيت هاي مادي است. زندگي براي آن ها معنايي جز برآوردن آرزوهاي شخصي ندارد. اين افراد تا آنجا که برايشان مقدور باشد و از هر طريق ممکن براي رسيدن به اين هدف تلاش مي کنند و صحبت در مورد ارزش هاي معنوي از نظر آن ها مسخره است. سوال از معني زندگي غير محسوس و فلسفي است، بنابراين باعث نگراني آن ها نيست. اين افراد در دام دور باطلي از زندگي مادي افتاده اند که هيچ وقتي براي فکر کردن به بعد از اين دنياي ماديشان ندارند آن ها مانند اسب آسياب هستند که با چشمان بسته به دور خود مي چرخند. قرآن مجيد در مورد آن ها مي فرمايد: " همانا بسياري از جن و انس را براي دوزخ آفريديم، آن ها قلب هايي دارند که با آن درک نمي کنند، و آنان چشم هايي دارند که با آن نمي بينند، و آنان گوش هايي دارند که با آن نمي شنوند، آن ها مانند احشام  بلکه از آن هم گمراه ترند،  آنان نا آگاهانند."  (سوره ي اعراف آيه ي 179)

متاسفانه آنان زماني از خواب غفلت بر مي خيزند که بسيار دير است، وقتي که سرشان به سنگ زيرين قبرشان برخورد کند و هيچ راهي براي برگشت نباشد.

۲.     زندگي يک گناه و اشتباه!

کساني که مدافع اين نظريه هستند همه ي زندگي از جمله زندگي مادي و معنوي را مسخره مي کنند. متاسفانه تاريخ فلسفه غرب و شرق در اين زمينه مثال هاي زيادي به نمايش گذاشته است.

ابو العلا معري فيلسوف سوري (وفات سال 449 هجري قمري) يک نمونه براي اين نظريه منفي مي باشد. او هنگامي که براي زندگي معني رضايت بخشي نيافت، همه ي زندگي را انکار کرد. او هرگز ازدواج نکرد زيرا معتقد بود ازدواج تولد را در پي دارد و از هيچ وجود مي آفريند. و از نظر او اين کار يک گناه محسوب مي شد.

او سرانجام خودکشي کرد و وصيت نمود  اين جمله را بر روي قبرش بنويسند.

"پدرم مرتکب گناهي شد و مرا به دنيا آورد. اما من هرگز اين گناه را تکرار نکردم."

ادامه دارد....


کلمات کلیدی: