زندگي پرتويي از لطف خداوند
ساعت ٧:٢٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٥  

گروه آخر کساني هستند که کم و بيش معني زندگي را دريافته اند.

خداوند متعال در قرآن مي فرماييد: "اي کساني که ايمان آورده ايد پاسخ گوييد به خداوند و رسولش آن که شما را فرا مي خواند و به شما زندگي مي بخشد."

"Leo Tolstoy" فيلسوف روسي و مولف کتاب معروف "جنگ و صلح" (وفات 1910) يک نمونه براي اين گروه است. همچنين ناصر خسرو، شاعر شناخته شده ي ايراني و فيلسوف قرن پنجم هجري يک نمونه ي مسلمان از اين گروه مي باشد. او بعد از اين که سال ها به عنوان شاعر دربار از زندگي خود لذت برد، در سن 42 سالگي به پازل زندگي برخورد. در آن هنگام او دربار شاه را رها کرد و به مدت هفت سال در جستجوي معني واقعي زندگي به سفر رفت.

یکی از کمک های اساسي دين و مذهب به بشريت دادن جهت به مسير زندگي انسان هاست. دين به انسان در مورد زندگي بعد از اين جهان مادي آگاهي مي دهد. همچنين به او علت زندگي و چگونگي حل پازل زندگي را مي آموزد.

انسان در اسلام بسيار گرامي و محترم است. " گرامي داشتيم فرزندان آدم را و برتريشان داديم"(سوره ي بني اسرائيل.آيه ي هفتاد) خداوند انسان را آفريد تا سرانجام خليفه ي او بر روي زمين باشد. (سوره بقره آيه سي)

زندگي دنيايي انسان مانند مزرعه اي است و انتظار برداشتِ بخشش ابدي خداوند در بهشت براي ايمان آورندگان محصولي گواراست.

من نياز دارم جاي خودم در اين جهان، انتظارات خداوند از خودم و راه و جهت درست را پيدا کنم چرا که قادر مطلق، سعادت ابدي در کنار خود را براي من در نظر گرفته است.


کلمات کلیدی: