درد کجاست؟

درد من درد تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر و  این حماقت را با تبسمی بر لب، حکمت خداوند می‌نامند.     گاندی

 

/ 0 نظر / 31 بازدید